پمپ چیست؟

تاریخچه پمپ به زمانی برمی گردد که آدمی به انتقال آب از جایی به جای دیگر نیاز پیدا کرد و به علت سختی کار به فکر ساختن ماشینی شد که این کار را برایش انجام دهد.

پمپ وسیله ای است که توسط یک انرژی مکانیکی از یک منبع خارجی مانند الکتروموتور، برق ،آب ، باد، و یا نیروی دستی به حرکت در می آید و انرژی سیال مایعی که در حال خروج از آن است افزایش می یابد از پمپها جهت انتقال سیال ( مایعات یا گاز) ازیک نقطه به نقطه دیگردر یک سیستم لوله کشی استفاده میشود.

پمپها دارای انواع مختلفی هستند با توجه به گستردگی بسیار بالای نوع مایعات ونیازهای متنوع انتقال انواع مختلفی از جمله پمپ دنده ای ، پمپ سانتریفیوژ ، پمپ پیستونی ، پمپ دیافراگمی ، دوزینگ پمپ ،پمپ غلیظ کش ، لجن کش ، کف کش ، پمپ طبقاتی شناور ،پرستالتیک ساخنه شده است.

کاربرد پمپ

 • جابجایی مایعات با ویسکوزیته بالا
 • کاربرد فراوان در صنعت آب و فاضلاب
 • انتقال مایعات
 • کاربرد فراوان در صنایع غذایی
 • کاربرد فراوان در صنایع شیمیایی
 • کاربرد فراوان درصنایع دارویی
 • آبیاری زمین های کشاورزی
 • زه کشی
 • به گردش در آوردن مایعات
 • انتقال گاز

راهنمای انتخاب پمپ

نخستین گام برای انتخاب نوع مناسب پمپ، توجه به نوع سیالی است که قرار است پمپ شود. در مورد سیال باید به ویسکوزیته، میزان خورندگی، میزان خطرناک بودن مایع، وجود مواد ساینده و یا جامدات معلق در سیال، دمای سیال و میزان اهمیت تمیز نگه داشتن سیال وارتفاع (هد) و دبی توجه نمود.

 • دمای سیال
 • خورنده بودن یا ساینده بودن سیال
 • میزان غلظت سیال
 • مسافت انتقال مواد از مبدا تا مقصد
 • میزان مواد جامد درون سیال