هیدرولیک چیست؟

هیدرولیک از مایعات در حال حرکت یا تحت فشار مانند جریان مایعات در لوله ها، رودخانه ها و کانال ها و محصور شدن آنها توسط سدها و تانک ها برای انتقال انرژی استفاده میکند.

در سیستم های قدرت هیدرولیکی پنج عنصر وجود دارد: راننده، پمپ، دریچه های کنترل، موتور و بار. راننده ممکن است موتور الکتریکی یا موتور هر نوع باشد. پمپ عمدتا به افزایش فشار کمک می کند. موتور ممکن است یک همگرایی از پمپ باشد، ورودی هیدرولیک را به خروجی مکانیکی تبدیل می کند. موتورها می توانند حرکت یا چرخشی در بار را تولید کنند.

از پنوماتیک در مواردی که نیروهای نسبتا پایین(حدود یک تن) و سرعت های حرکتی بالا مورد نیاز باشد استفاده میکنند در صورتیکه کاربردهای سیستمهای هیدرولیک عمدتا در مواردی است که قدرتهای بالا و سرعت های کنترل شده دقیق مورد نظر باشد.

در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک نسبت به سایر سیستمهای مکانیکی قطعات محرک کمتری وجود دارد و میتوان در هر نقطه به حرکتهای خطی یا دورانی با قدرت بالا و کنترل مناسب دست یافت. از مزایای آنها نسبت به سایر سیستم های مکانیکی

۱.طراحی ساده    ۲.قابلیت افزایش نیرو   ۳. سادگی و دقت کنترل    ۴. انعطاف پذیری   ۵.اطمینان   ۶ . راندمان بالا   است.

کاربرد هیدرولیک

  • ساختمان
  • ماشین آلات صنعتی
  • کشاورزی
  • راهسازی
  • هواپیمایی
  • کشتی سازی
  • اتوموبیل سازی
  • ماشینهای ابزار
  • تاسیسات صنایع سنگین
  • معدن

راهنمای انتخاب هیدرولیک