شناخت  انواع سروو موتور

  انواع سروو موتور، دستگاههای هستند که برای کاربردهای صنعتی مثل اتوماسیون استفاده می شوند،این دستگاهها دارای کارایی و دقت بالایی هستند و توانایی حرکت با زاویه در موقعیت ها و سرعت های خاص را دارند، توانایی که موتور های معمولی ندارند. انواع سروو موتور بر اساس نوع کاربردشان به نمونه های مختلف تقسیم می شوند که شامل موارد زیر می باشد:

۱- سروو موتور AC

این نمونه از انواع سروو موتور شامل دو بخش موتور و انکودر که به شافت خروجی موتور وصل است می باشد. طراحی آن به صورت یک حلقه بسته است، انکودر برای تنظیم موقعیت و سرعت شافت خروجی موتور استفاده  می شود. موتور با یک سیگنال الکتریکی که می تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد کنترل می شود، این فرمان می تواند میزان حرکت و سرعت شافت خروجی را با دقت زیاد تعیین کند.کاربرد موتور AC به طور عمده در اتوماسیون، رباتیک، ماشین آلات تراشCNC و تمام کارهایی که نیاز به دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا دارد استفاده می شود.

 

جزئیات یک سروو موتور

انواع سروو موتوربه نمونه های زیر تقسیم می شوند:

۱- سروو موتور AC

۲-سروو موتورDC

۳-سروو موتور موقعیتی

۴- سروو موتور چرخش دائم

۵- سروو موتور خطی

انواع سروو موتور سروو موتور AC

سروو موتور ACدارای دو نمونه می باشد:

۱- سنکرون

در این نوع سرعت روتور با سرعت میدان مغناطیسی استاتور برابر است. گشتاور این نمونه موتور بالا است و در عمل بسیار کاربردی است.

۲-آسنکرون

در این نوع موتورهاسرعت روتور از سرعت میدان مغناطیسی  استاتور کمتر است.

انواع سروو موتور سروو موتورDC

سروو موتور DC دارای دو نمونه می باشد:

۱- جاروبک دار

این نمونه از موتورها کارگرد راحتی دارند و ارازانتر از بقیه نمونه ها می باشند. در این نوع از موتور قطعه کموتاتور وجود نداردو از قطعات الکترونیکی مثل انکودر و هال استفاده می شود.

۲- بدون جاروبک

از قابلیت های بسیار خوب ای نوع موتور عملکرد بالا و نویز پایین دستگاه می باشد.در این نوع موتور ها قطعه ای به نام کموتاتور وجود دارد که یک کلید دوار است و مسیر جریان بین روتور  ومدار را به صورت دورانی تغییر می دهد. از این نمونه موتور در انواع سروو موتور DC بیشتر از نمونه های دیگر استفاده می شود زیرا دارای آهنربای دائمی هستند.

در کل بین انواع سروو موتور سروو موتور DC قابلیت پاسخ  دهی سریع و دقیق تری به استپ و استارت دارند.

سروو موتور DC

 

انواع سروو موتور ،سروو موتور موقعیتی 

شفت بیرونی این نوع سروو موتور حدود ۹۰ تا ۱۸۰ درجه می چرخد و برای جلوگیری از آسیب  دیدن سنسور حرکتی  و خارج نشدن شفت در طراحی مکانیکی آن مانعی برای آن درنظر گرفته شده است. موقعیت شافت بوسیله یک فرمان الکتریکی  و به صورت سیگنال برای موتور ارسال  می شود،این به معنی آن است که مقدار پالس ارسالی  موقعیت شفت را تعیین می کند. از این نمونه سروو موتور در ماشین های رادیویی، هواپیما، روبات ها، اسباب بازی ها و بسیاری از وسایل کاربردی دیگر استفاده می شود.

انواع سروو موتور، سروو موتورهای چرخش دائم

این موتور  هم در  جهت  حرکت عقربه ساعت و هم در خلاف جهت عقربه ساعت بدون هیچ  محدودیتی میتواند چرخش داشته باشد. سیگنال  الکتریکی تعیین کننده موقعیت شافت خروجی نیست،  بلکه سیگنال خروجی سرعت و جهت چرخش موتور را تنظیم می کند. از  سروو موتور چرخش دائم  برای کنترل حرکت بشقاب رادار و ربات هایی که حرکت دارند استفاده می شود.

انواع سروو موتور، سروو موتور خطی

این نمونه سروو موتور مانندسروو موتور موقعیتی کار می کند و حرکت دورانی را به خطی تبدیل می کند. این نمونه بسیار کمیاب می باشد و موارد استفاده خاص دارد.

شناخت  انواع سروو موتور

  انواع سروو موتور، دستگاههای هستند که برای کاربردهای صنعتی مثل اتوماسیون استفاده می شوند،این دستگاهها دارای کارایی و دقت بالایی هستند و توانایی حرکت با زاویه در موقعیت ها و سرعت های خاص را دارند، توانایی که موتور های معمولی ندارند. انواع سروو موتور بر اساس نوع کاربردشان به نمونه های مختلف تقسیم می شوند که شامل موارد زیر می باشد:

۱- سروو موتور AC

این نمونه از انواع سروو موتور شامل دو بخش موتور و انکودر که به شافت خروجی موتور وصل است می باشد. طراحی آن به صورت یک حلقه بسته است، انکودر برای تنظیم موقعیت و سرعت شافت خروجی موتور استفاده  می شود. موتور با یک سیگنال الکتریکی که می تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد کنترل می شود، این فرمان می تواند میزان حرکت و سرعت شافت خروجی را با دقت زیاد تعیین کند.کاربرد موتور AC به طور عمده در اتوماسیون، رباتیک، ماشین آلات تراشCNC و تمام کارهایی که نیاز به دقت بالا و قابلیت اطمینان بالا دارد استفاده می شود.

 

جزئیات یک سروو موتور

انواع سروو موتوربه نمونه های زیر تقسیم می شوند:

۱- سروو موتور AC

۲-سروو موتورDC

۳-سروو موتور موقعیتی

۴- سروو موتور چرخش دائم

۵- سروو موتور خطی

انواع سروو موتور سروو موتور AC

سروو موتور ACدارای دو نمونه می باشد:

۱- سنکرون

در این نوع سرعت روتور با سرعت میدان مغناطیسی استاتور برابر است. گشتاور این نمونه موتور بالا است و در عمل بسیار کاربردی است.

۲-آسنکرون

در این نوع موتورهاسرعت روتور از سرعت میدان مغناطیسی  استاتور کمتر است.

سروو موتور DC

سروو موتور DC دارای دو نمونه می باشد:

۱- جاروبک دار

این نمونه از موتورها کارگرد راحتی دارند و ارازانتر از بقیه نمونه ها می باشند. در این نوع از موتور قطعه کموتاتور وجود نداردو از قطعات الکترونیکی مثل انکودر و هال استفاده می شود.

۲- بدون جاروبک

از قابلیت های بسیار خوب ای نوع موتور عملکرد بالا و نویز پایین دستگاه می باشد.در این نوع موتور ها قطعه ای به نام کموتاتور وجود دارد که یک کلید دوار است و مسیر جریان بین روتور  ومدار را به صورت دورانی تغییر می دهد. از این نمونه موتور در انواع سروو موتور DC بیشتر از نمونه های دیگر استفاده می شود زیرا دارای آهنربای دائمی هستند.

در کل بین انواع سروو موتور سروو موتور DC قابلیت پاسخ  دهی سریع و دقیق تری به استپ و استارت دارند.

انواع سروو موتور ،سروو موتور موقعیتی 

شفت بیرونی این نوع سروو موتور حدود ۹۰ تا ۱۸۰ درجه می چرخد و برای جلوگیری از آسیب  دیدن سنسور حرکتی  و خارج نشدن شفت در طراحی مکانیکی آن مانعی برای آن درنظر گرفته شده است. موقعیت شافت بوسیله یک فرمان الکتریکی  و به صورت سیگنال برای موتور ارسال  می شود،این به معنی آن است که مقدار پالس ارسالی  موقعیت شفت را تعیین می کند. از این نمونه سروو موتور در ماشین های رادیویی، هواپیما، روبات ها، اسباب بازی ها و بسیاری از وسایل کاربردی دیگر استفاده می شود.

سروو موتور موقعیتی

سروو موتورهای چرخش دائم

این موتور  هم در  جهت  حرکت عقربه ساعت و هم در خلاف جهت عقربه ساعت بدون هیچ  محدودیتی میتواند چرخش داشته باشد. سیگنال  الکتریکی تعیین کننده موقعیت شافت خروجی نیست،  بلکه سیگنال خروجی سرعت و جهت چرخش موتور را تنظیم می کند. از  سروو موتور چرخش دائم  برای کنترل حرکت بشقاب رادار و ربات هایی که حرکت دارند استفاده می شود.

سروو موتور خطی

این نمونه سروو موتور مانندسروو موتور موقعیتی کار می کند و حرکت دورانی را به خطی تبدیل می کند. این نمونه بسیار کمیاب می باشد و موارد استفاده خاص دارد.