نقش مهم در الکتروگیربکس توسط واحد دنده و چرخ دنده های داخل گیربکس انجام می شود.

چرخ دنده های گیربکس نیرو را از انتهای شافت خروجی الکتروموتور گرفته و به انتهای شافت خروجی گیربکس انتقال میدهند این دنده ها به عنوان یک مبدل از سرعت به گشتاور عمل می کنند.

در ادامه میتوان گفت چرخ دنده سرعت چرخش الکتروموتور را کاهش میدهد و این در حالی است که همزمان گشتاور گیربکس میتواند بطور قابل توجهی بالاتر از الکتروموتور باشد با توجه به این موضوعات طراحی چرخ دنده های داخل گیربکس تعیین میکند که یک الکتروگیربکس مناسب برای بارهای سبک، متوسط یا سنگین وبرای ساعات کار کوتاه یا طولانی است.

یکی از متغییر های مهم برای یک الکتروگیربکس حداکثر گشتاور در قسمت شافت خروجی گیربکس است. این گشتاور در متر نیوتون (Nm) مشخص شده است و برای اندازه گیری نیروی الکتروموتور، دنده و بار است. برنامه های کاربردی ممکن برای الکتروگیربکس ها به شدت متنوع هستند .بدون موتور گیربکس کل اقتصاد جهان به حالت تعلیق در می آید.

منبع: شرکت فیام موتور

 

انواع مشخصات گیربکس با برند های مختلف را در سایت شرکت فیام مشاهده بفرمایید:

 

تمامی کالاها در شرکت فیام موجود است