موتور DC

راهنمای پنج دقیقه ای برای مبانی موتورهای DC بدون برس

ساختار و اصل موتور DC بدون برش کنترل سرعت در یک سیستم حلقه بسته. بر اساس سیگنال شناسایی شده توسط اثر IC IC (سنسور) نصب شده به موتور، ترانزیستور در مدار درایو …
ادامه مطلب

موتور DC بدون برس، سومین جایگزین اینورتر

موقعیت موتور بدون درز، در شرایط ساده، بین اینورتر و موتور سروو است. این یک موتور اختصاصی برای کنترل سرعت است که سرعت را به طور موثر به عنوان یک موتور سروو …
ادامه مطلب