شرکت آب‌ب ABB Ltd یک شرکت چندملیتی سوئیسی-سوئدی است، که دفتر مرکزی آن در شهر زوریخ قرار دارد و عمدتاً …
ادامه مطلب